Loading...

Modified: 

Modified: 

Theme modified: 

Modified: 

De inhoud van het dashboard bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer is gebaseerd op het onderzoek dat in 2016 is uitgevoerd op basis van gegevens uit 2015. Wat betreft het onderdeel Functioneren van de installaties zijn de resultaten deels afkomstig uit het systeem Z-Info. Alle waterschappen hebben aan het onderzoek deelgenomen.

Het dashboard is met zorg samengesteld door ABF Research, onder regie van de Unie van Waterschappen en de waterschappen. Geen van de betrokken partijen ABF Research, Unie van Waterschappen of de waterschappen kunnen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gebruik door derden van gegevens uit het dashboard.

Voor inhoudelijke vragen, suggesties of feedback over deze app kunt u contact opnemen met Miranda Pieron, projectleider bedrijfsvergelijkingen Unie van Waterschappen, mpieron@uvw.nl.

Voor technische vragen, suggesties of feedback over WAVES kunt u contact opnemen met Fenke Legerstee van ABF Research, fenke.legerstee@abf.nl, 015 - 27 99 363.

gebiedsselectie thema's tegels navigatie presentatievorm sidebar
Grid Lijst

Niet toonbaar

Choose one area

Choose one gebied
Choose one gebied

...Gebied... vergelijken met

Choose one gebied
Choose one gebied

Mijn Regio

Choose one gebied
Choose one gebied

Mijn Mosaic

Binnen ‘Mijn Mosaic’ kunt u zelf thema’s samenstellen en deze delen met geinteresseerden. Hieronder in het kort de stappen om uw eigen thema te maken.

1. Thema aanmaken
Maak een thema aan door op het stersymbool te klikken. U kunt vervolgens de naam van thema wijzigen. Er is een maximum van vier thema’s.

2. Tegels toevoegen
Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het stersymbool kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

3. Tegels indelen
Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

4. Thema delen
Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

Het thema bevat nog geen tegels. Volg onderstaande stappen om tegels toe te voegen en het thema te delen.

1. Tegels toevoegen
Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het ster symbool in een tegel kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

2. Tegels indelen
Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

3. Thema delen
Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

    please wait...

    Click "Ok" to open the live version in a new tab or window.