Loading...

Modified: 

Modified: 

Theme modified: 

Modified: 

De inhoud van het dashboard bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer is gebaseerd op het onderzoek dat in 2016 is uitgevoerd op basis van gegevens uit 2015. Wat betreft het onderdeel Functioneren van de installaties zijn de resultaten deels afkomstig uit het systeem Z-Info. Alle waterschappen hebben aan het onderzoek deelgenomen.

Het dashboard is met zorg samengesteld door ABF Research, onder regie van de Unie van Waterschappen en de waterschappen. Geen van de betrokken partijen ABF Research, Unie van Waterschappen of de waterschappen kunnen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gebruik door derden van gegevens uit het dashboard.

Voor inhoudelijke vragen, suggesties of feedback over deze app kunt u contact opnemen met Miranda Pieron, projectleider bedrijfsvergelijkingen Unie van Waterschappen, mpieron@uvw.nl.

Voor technische vragen, suggesties of feedback over WAVES kunt u contact opnemen met Fenke Legerstee van ABF Research, fenke.legerstee@abf.nl, 015 - 27 99 363.

  Link Empty
  Icoon

  Gegevens gewijzigd
  Wachtwoord gewijzigd  please wait...

  Click "Ok" to open the live version in a new tab or window.

  Tegel Insluiten

  Met onderstaande HTML code kunt u een tegel publiceren op uw eigen website.

  gebiedsselectie thema's navigatie tegels sidebar indicator info
  Toon als grid Toon als lijst

  Niet toonbaar

  Niet toonbaar

  Slibafvoer naar een eindverwerker

  ton ds

  JaarAa en MaasAlle waterschappen
  200622.304302.673
  200922.169316.651
  201224.183320.738
  201521.548328.848
  201821.230316.509
  2006 - 2018

  Het totale gewicht in tonnen drogestof dat wordt afgevoerd naar de slibeindverwerking. Drogestof is de vaste massa van het slib, die zich in een bepaalde hoeveelheid water bevindt.

  Beschikbaarheid slibverwerkingsinstallaties

  OnderwerpAa en MaasAlle waterschappen
  Beschikbaarheid slibverwerkingsinstallaties ({unit})100.000100.000
  2018

  De beschikbaarheid is gedefinieerd als het percentage van de tijd dat het systeem niet ‘in storing’ was. Voor de vaststelling van de beschikbaarheid wordt een storing alleen geregistreerd als daarmee niet aan de wettelijke taak kan worden voldaan en/of als er negatieve effecten optreden voor de omgeving, zoals overstort van ongezuiverd rioolwater, bodemverontreiniging of vervuiling van oppervlaktewater.

  Ontwateringspercentage

  OnderwerpAa en MaasAlle waterschappen
  Ontwateringspercentage ({unit})23.422.9
  2018

  De hoeveelheid water die uit het slib wordt verwijderd, in verhouding tot de totale hoeveelheid water in het (uitgegiste of onvergiste) zuiveringsslib. Een goede ontwatering leidt tot een lagere hoeveelheid te verwerken slib. Dat leidt tot lagere kosten voor bijvoorbeeld transport en verbranding.

  Choose one area

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  ...Gebied... vergelijken met

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Regio

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Mosaic

  Binnen ‘Mijn Mosaic’ kunt u zelf thema’s samenstellen en deze delen met geinteresseerden. Hieronder in het kort de stappen om uw eigen thema te maken.

  1. Thema aanmaken
  Maak een thema aan door op het stersymbool te klikken. U kunt vervolgens de naam van thema wijzigen. Er is een maximum van vier thema’s.

  2. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het stersymbool kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  3. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  4. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Het thema bevat nog geen tegels. Volg onderstaande stappen om tegels toe te voegen en het thema te delen.

  1. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het ster symbool in een tegel kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  2. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  3. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Uw zoekopdracht {searchText} heeft helaas geen resulaten opgeleverd.

  Select period level